LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 
 

Aktualności

NOWY PROJEKT EUROPEJSKI
NOWY PROJEKT EUROPEJSKI

Od września 2017r. do sierpnia 2019r. w naszej szkole będzie realizowany kolejny projekt europejski. Tym razem jest to projekt nauczycielski zakładający podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów wramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  realizowanego na zasadach obowiązujących w Erasmus+. . Uczestnicy będą zdobywać nowe umiejętności, rozwijać kompetencje podczas kursów językowych i metodycznych
w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na Cyprze oraz Islandii. Nauczyciele poznają systemy edukacyjne krajów europejskich również podczas obserwacji typu jobshadowing. Naszymi ośrodkami partnerskimi są Alba School w Torrega na północy Hiszpanii oraz IISS „Ven I. Capizzi” na Sycylii. Są to szkoły zbliżone profilem do naszej. Uczęszcza do nich młodzież uzdolniona w różnych dziedzinach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoły zapewnią nam możliwość obserwacji zajęć zintegrowanych
z zastosowaniem różnorodnych metod, w tym pracę z wykorzystaniem nowych technologii w kasie.

Projekt jest dla nas dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim ogromnym doświadczeniem w wymianie dobrych praktyk. Liczymy, że niektóre działania i metody pracy uda się z powodzeniem zastosować
w naszej szkole.

Koordynatorzy projektu

Ogłoszenia

 • 2018-10-30
  Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania szkoły w dniu 02.11.2018r.
 • 2018-09-27
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2018-04-10
  Konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych
 • 2017-10-24
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY (Aktualizacja)
 • 2017-10-19
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Współpracujemy z