LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 
 

Aktualności

Młodzi Artyści Mokotowa - MAM to!
Młodzi Artyści Mokotowa - MAM to!

MAM to!:
 

młodzi artyści przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać docenionymi przez profesjonalnych jurorów,opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć, jak wygląda edukacja artystyczna    w innych mokotowskich szkołach czy przedszkolach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań, rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu, instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się,   by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży, wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.


Wszystkie konkursy odbywają się w marcu 2018 roku, a gala finałowa
Festiwalu odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku w Domu Kultury KADR.
Festiwal MAM to! mozaika 14 konkursów organizowanych przez 6 instytucji kultury Mokotowa, w 4 kategoriach artystycznych: #słowo, #obraz,#dźwięk, #ruch.

Mam to! #słowo
Konkurs literacki Z ulubioną książką do roku 1918
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Mokotów
Konkurs Małych Form Teatralnych
Dom Kultury Kadr
Konkurs recytatorski
Centrum Łowicka
Konkurs literacki List o Mokotowie
Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów
Międzyprzedszkolny Konkurs
Recytatorski
Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Łowicka

Mam to! #obraz
Konkurs sztuk wizualnych
Centrum Łowicka
Konkurs filmowy
Dom Kultury Dorożkarnia
Konkurs fotograficzny
Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów
Konkurs plastyczny dla przedszkoli
Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów

Mam to! #dźwięk
Konkurs wokalny solistów
Służewski Dom Kultury
Konkurs gitarowy
Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów
Konkurs chórów
Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów
XVIII Przegląd Muzyczny Przedszkolaków
Mokotów 2018
Młodzieżowy Dom Kultury

Mam to! #ruch
Konkurs taneczny
Dom Kultury Dorożkarnia

Każdy konkurs ma oddzielny regulamin. 
Warunkiem udziału w Festiwalu jest poprawne wypełnienie Karty uczestnictwa odpowiedniej do konkursu.
Uwaga: konkursy organizowane są przez sześć różnych instytucji kultury
- do każdego konkursu należy wypełnić oddzielną Kartę uczestnictwa.
Szczegółowe informacje i Karty uczestnictwa znajdą Państwo na stronach internetowych instytucji organizujących konkursy.
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Mokotów, Centrum Łowicka, Dom Kultury Dorożkarnia, Dom Kultury Kadr, Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów, Służewski Dom Kultury

Ogłoszenia

 • 2018-10-30
  Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania szkoły w dniu 02.11.2018r.
 • 2018-09-27
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2018-04-10
  Konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych
 • 2017-10-24
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY (Aktualizacja)
 • 2017-10-19
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Współpracujemy z