LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 

ERASMUS - Poprawa jakości pracy szkoły

"Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata 2014 – 2016

   Celem niniejszego projektu jest poprawa jakości pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pracy
z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Placówka nasza zapewnia edukację uczniom
w osiemnastu oddziałach, z czego sześć to klasy integracyjne, w których uczy się młodzież zdrowa oraz młodzież z łagodnymi dysfunkcjami intelektualnymi, niepełnosprawnością ruchową, wzrokową lub słuchową
i trudnościach w uczeniu się. Jednocześnie szkoła jest miejscem rozwoju młodych, zdolnych, ambitnych ludzi, którzy domagają się odpowiednio wysokiego poziomu nauczania i możliwości osiągania sukcesów.
 
   Celem szczególnym projektu jest więc podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, z zakresu stosowania technologii i technik komputerowych oraz innowacyjnych metod nauczania kadry szkoły, aby skutecznie i jak najszybciej poprawić jakość pracy dydaktycznej, realizację podstawy programowej, wyniki egzaminów maturalnych, zwiększyć efektywność pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
a jednocześnie skutecznie dbać o rozwój zdolnej młodzieży. Jednym z celów projektu jest również otwarcie szkoły na współpracę międzynarodową i realizację projektów oraz podniesienie jej konkurencyjności.

 

 

RELACJA Z WYJAZDU DO MÓSTOLES W HISZPANII »
 
RELACJA Z WYJAZDU DO LONDYNU »
 
RELACJA WYJAZDU DO MALAGI »
 
RELACJA Z WYJAZDU NA MALTĘ »
 
RELACJA WYJAZDU DO CANNES WE FRANCJI »
 
SPRAWOZDANIE ANETA WOJTCZAK »
 
RAPORT »
 
 
Facebook - poprawa jakości pracy szkoły »
 
 
PREZENTACJA »
 
 
Ulotka More Ersamus+ »
 
 
Sprawozdania »
 
 
 
Materiały do nauki języka »
 
 

Ogłoszenia

 • 2018-10-30
  Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania szkoły w dniu 02.11.2018r.
 • 2018-09-27
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2018-04-10
  Konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych
 • 2017-10-24
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY (Aktualizacja)
 • 2017-10-19
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Współpracujemy z