LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 

Zmiany w harmonogramie rekrutacji

>>>Zmiany w harmonogramie rekrutacji<<<

 

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 zostały zmienione terminy uzupełniania wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu - od 19 czerwca od godz. 14.00 do 28 czerwca do godz.16.00.

Ogłoszenia

 • 2019-06-14
  Zarządzenie w sprawie funkcjonowania szkoły w dniu 14.06.2019r.
 • 2019-06-13
  Zarządzenie w sprawie funkcjonowania szkoły w dniu 13.06.2019r.
 • 2019-06-12
  Zarządzenie w sprawie funkcjonowania szkoły w dniu 12.06.2019r.
 • 2018-10-30
  Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania szkoły w dniu 02.11.2018r.
 • 2018-09-27
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Współpracujemy z