LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 

Zebrania

rok szk. 2018/2019
ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

11.09.2018 (wt) •    klasy pierwsze (17:30) - spotkanie z dyrektorem w s. gimnastycznej a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych)
•    klasy drugie (17:30 – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych)
•    klasy trzecie (17:30) spotkanie z wychowawcami   w salach lek. a następnie ok 18:15 z dyrektorem w s.gimnastycznej – inf. o maturze)
16.10.2018 (wt) – godz.17:30 •    klasy pierwsze i trzecie – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
•    klasy drugie - spotkanie z dyrektorem w s.gimnastycznej a następnie z wychowawcami   w salach lekcyjnych
27.11.2018 (wt) – godz. 17:30 Dzień Otwarty- klasy pierwsze, drugie i trzecie
(szczegółowe informacje o ocenach u nauczycieli przedmiotów)
8.01.2019 (wt) – godz. 17:30 klasy trzecie
(podsumowanie I okresu nauki)
22.01.2019 (wt) – godz. 18:00 klasy pierwsze i drugie
 (podsumowanie I okresu nauki)
19.03.2019 (wt) – godz. 17:30 Dzień Otwarty - klasy pierwsze, drugie i trzecie

(w kl. III- informacja o propozycjach ocen rocznych i propozycjach ocen zachowania, szczegółowe informacje o ocenach u nauczycieli przedmiotów )
21.05.2019 (wt) – godz. 17:30

Dzień Otwarty-klasy pierwsze i drugie

(informacja o propozycjach ocen rocznych i propozycjach ocen zachowania, szczegółowe informacje o ocenach u nauczycieli przedmiotów )

 

System kontroli i postępów w nauce firmy Librus:

e-dziennik - https://synergia.librus.pl

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat e-dziennika oraz dostęp do danych swojego dziecka, należy skontaktować się z wychowawcą klasy i poprosić o LOGIN i HASŁO do swojego indywidualnego konta.

Ogłoszenia

 • 2019-06-14
  Zarządzenie w sprawie funkcjonowania szkoły w dniu 14.06.2019r.
 • 2019-06-13
  Zarządzenie w sprawie funkcjonowania szkoły w dniu 13.06.2019r.
 • 2019-06-12
  Zarządzenie w sprawie funkcjonowania szkoły w dniu 12.06.2019r.
 • 2018-10-30
  Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania szkoły w dniu 02.11.2018r.
 • 2018-09-27
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Współpracujemy z