BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

27. Festiwal Nauki

Wrzesień był dla naszych uczniów wyjątkowo atrakcyjny naukowo. Podczas drugiej połowy miesiąca wiele klas mogło skorzystać z ciekawych wykładów, pokazów oraz lekcji, przygotowanych przez najlepsze uczelnie w naszym mieście.

„Nauka to podróż w przyszłość” to hasło 27. edycji Festiwalu Nauki w Warszawie, odwołujące się do działalności patrona tegorocznego FN Pawła Edmunda Strzeleckiego (1797-1873), podróżnika, geografa, geologa, badacza i odkrywcy.

Festiwal Nauki to wydarzenie, które co roku gromadzi osoby zainteresowane aktualnymi problemami badawczymi, metodami prowadzenia badań i odkryciami w różnorodnych dziedzinach nauki. Tematyka festiwalowych spotkań dotyczy nauk ścisłych, przyrodniczych, medycyny, nauk humanistycznych i społecznych, a także nauk o kulturze i sztuce. Spotkania mają formę debat, wykładów, warsztatów, pokazów filmowych, wizyt w laboratoriach, wystaw, wycieczek, konkursów i gier edukacyjnych. 

Wydarzenia mające miejsce podczas festiwalu organizowane są przez instytucje naukowe, edukacyjne, upowszechniające kulturę oraz towarzystwa naukowe. Jesteśmy przekonani, że udział w Festiwalu Nauki pomógł naszym uczniom lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a także pozwolił dowiedzieć się, na jakie pytania nauka nie znalazła jeszcze odpowiedzi.

Udostępnij na: