BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

Absolwenci

Strona Główna » Absolwenci

Opis projektu „Losy absolwentów”

Badania losów absolwentów stanowią element działań o charakterze systemowym. Ich celem jest wykorzystanie zasobów informacyjnych państwa do budowy systemu monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Tworzony system ma cyklicznie dostarczać rzetelnej i trafnej informacji zwrotnej niezbędnej do planowania działań strategicznych i oceny jakości szkolnictwa ponadpodstawowego, a w szczególności szkolnictwa branżowego. Zaprojektowane rozwiązanie uzupełni istniejące mechanizmy zapewniania jakości kształcenia zawodowego oraz umożliwi lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.


W ramach prac zespołu do badań losów absolwenta, przeprowadzona została ankieta wśród absolwentów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2021/2022. Przeprowadzenie ankiety pozwoliło nam prześledzić losy absolwentów naszej szkoły. Od zawsze ważne było dla nas to, jak potoczyły się losy naszych absolwentów w dorosłym już życiu.

Ankieta przygotowana została na potrzeby szkoły, dane absolwentów będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby szkoły i działań mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły.