zmień kontrast
A+  A-
LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 

Aktualności

Projekt uczniowski Erasmus +
Projekt uczniowski Erasmus +

Aktywności projektowe

Jak poradzić sobie z problemami zdrowotnymi we współczesnym świecie? W jaki sposób zdobyć umiejętność życia w zdrowiu i dobrze przygotować się do określonej roli w społeczeństwie? Jaką wartość ma dla nas zdrowie psychiczne? Na te i na wiele innych pytań młodzież poszukiwała wspólnych odpowiedzi. Owocem międzynarodowej współpracy Polski z Turcją, Włochami, Finlandią, Hiszpanią była realizacja prozdrowotnej i ekologicznej ścieżki. We wszystkich krajach partnerskich nie zabrakło wykładów, prezentacji i filmów tematycznych. Uczniowie dzielili się ulotkami, broszurami i plakatami na temat współczesnych zagrożeń i profilaktyki zdrowotnej. Ponadto stworzyli szereg filmów i prezentacji na okoliczność prac projektowych. Założyli również blogi poświęcone zdrowiu psychicznemu i fizycznemu oraz ekologii. Strona internetowa projektu http://erasmuswix.wixsite.com/erasmus-bem/project1 zawiera wiele materiałów i pamiątek twórczości zaangażowanych uczniów. Działania projektowe znalazły również wyraz we wspólnym przeprowadzaniu ankiet oraz wywiadów dotyczących świadomości prozdrowotnej i proekologicznej. Porównywano opinie i postawy wobec zdrowia, stylu życia i ochrony środowiska.

Wszystkie aktywności projektowe podejmowane były nie tylko lokalnie w szkołach partnerskich, ale także podczas międzynarodowych mobilności uczniowskich. W czasie wymian uczniów odbywały się zawody sportowe, które podkreślały znaczenie dobrej kondycji w obecnym świecie. Działaniami zwiększającymi świadomość ekologiczną, kulturową i geograficzną były wizyty w muzeach, parkach narodowych, ogrodach botanicznych, rezerwatach oraz wycieczki do miejsc wytwarzania odnawialnych źródeł energii.

 

Międzynarodowa Integracja Erasmus+

Działania projektowe Erasmus+ to okazja na zawiązywanie międzynarodowych kontaktów, przyjaźni i kształtowanie europejskiej tożsamości oraz rozwijanie sprawności językowych w dobie Internetu i cyfryzacji. Uczestnicy projektu poznawali nowe miejsca, tradycje, odkrywali regionalne nawyki żywieniowe z racji tygodniowego pobytu u rodzin goszczących. Uczyli się wzajemnego szacunku dla odmienności kulturowej.

Realizacja projektu ERASMUS +„W zdrowym ciele zdrowy duch – jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji” objęła wiele płaszczyzn życia. Pozwoliła na nieocenioną wymianę poglądów dotyczącą współczesnych zagrożeń dla zdrowia, ekosystemu i ekologicznego stylu życia. Wszystkim krajom partnerskim dostarczyła niezapomnianych przeżyć. Międzynarodowe wymiany młodzieży Erasmus+ stanowią wspaniałe doświadczenie życiowe.   /M.Bojarska-Oracz/

                                                                 

Koordynator projektu: Małgorzata Biszczuk

PRZEJDŹ DO GALERII

Ogłoszenia

 • 2020-11-18
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 • 2020-09-28
  Zarządzenie Dyrektora nr 5/2020/21 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2020-05-21
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 20 maja 2020r.
 • 2020-05-15
  Ogłoszenie
 • 2020-04-22
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 22 kwietnia 2020r.

Współpracujemy z