BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

Klasa 1e w Muzeum Ziemi

7. grudnia klasa 1e wraz z wychowawcą p.prof.Agatą Sikorską oraz p.prof. Kaliną Dobrzelewską-Majkut
odwiedziła Muzeum Ziemi należące do Polskiej Akademii Nauk.

 Uczniowie z pomocą przewodnika mieli możliwość obejrzenia wielu wystaw, m.in.:

Ziemia w układzie słonecznym – pokazująca miejsce i osobliwości naszej planety na tle innych ciał wchodzących w skład Układu Słonecznego.
Procesy kształtujące oblicze Ziemi – przedstawiająca najważniejsze zjawiska i procesy kształtujące oblicze Ziemi.
Z przeszłości geologicznej Ziemi – dzięki której możliwa jest obserwacja i analiza zmian, jakie zachodziły w rozmieszczeniu lądów i oceanów, w rozwoju roślin i zwierząt oraz fascynująca wędrówka przez minione bezpowrotnie światy. Historię życia na Ziemi odtworzono dzięki szczątkom i śladom organizmów, które uległy fosylizacji, czyli procesom fizycznego i chemicznego przeobrażania w skałach.
Kamień w życiu człowieka – mogliśmy tu obejrzeć bogaty zestaw skał i minerałów towarzyszących codziennemu życiu człowieka. Omówione zostały zarówno współczesne, jak i historyczne zastosowania surowców mineralnych. Zwiedzając wystawę można się także zapoznać z właściwościami minerałów, legendami z nimi związanymi oraz powszechnie stosowanymi imitacjami.
Meteoryty – kamienie z nieba – to ciekawe miejsce, gdzie można obejrzeć okazy z Polski i Świata, w tym bardzo rzadkie meteoryty z Księżyca i Marsa.
Bursztyn Polska i Świat – poza okazami prezentowane były miejsca tworzenia się złoża bursztynu
Wielkie ssaki epoki lodowcowej – to ekspozycja poświęcona jest wielkim ssakom, które żyły na terenach Polski w czwartorzędzie, podczas plejstocenu nazywanego często epoką lodowcową.
Zanim powstał węgiel – ta niewielka ekspozycja przybliżyła roślinność dwóch najważniejszych w dziejach Ziemi okresów węglowych: karbonu i neogenu. 
Świat roślin i zmiany klimatu – ta wystawa prezentowała dowody na wielkie zmiany klimatu jakie zaszły w ciągu ostatnich 65 milionów lat. 

Poza Muzeum klasa znalazła czas na wspólny spacer Nowym Światem oraz integrację na Starym Rynku.

Udostępnij na: