BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

Koncert pamięci generała Bema

19. kwietnia w gmachu NOT odbył się uroczysty koncert pamięci gen. inż. Józefa Bema, w 230 rocznicę urodzin. Wykonała go Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także naszej szkoły, którą reprezentowała Pani Dyrektor Małgorzata Pucułek.

Uroczystość otworzyła prezes Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, witając przybyłych gości oraz podkreślając zasługi Józefa Bema nie tylko w zakresie wojskowości ale również uwypuklając Jego osiągnięcia inżynierskie. Odczytane zostały listy gratulacyjne Wicepremiera i Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej,  a orkiestra zagrała utwory patriotyczne i wojskowe z epoki generała Bema. W przerwach między granymi utworami przedstawiony został życiorys Zachariasza Józefa Bema.

Udostępnij na: