BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

Konkurs „Miejsce przyjazne seniorom” – edycja 2023-2025

Miasto st. Warszawa wraz z dzielnicowymi radami seniorów i Warszawską Radą Seniorów zaprasza do zgłaszania miejsc, które są przyjazne seniorom oraz posiadają ofertę adresowaną do osób starszych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek o przyznanie certyfikatu i dostarczyć go do Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, z dopiskiem „ZGŁOSZENIE do konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom”. Wniosek musi zostać dostarczany jedną z wybranych ścieżek:

-osobiście,
-za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres,
-jako skan wniosku w formie cyfrowej przesłany na adres: senioralna@um.warszawa.pl

Zachęcamy naszych uczniów do wzięcia udziału i  zaangażowanie się w tworzenie mapy miejsc dla  bliskich Wam osób! 

Certyfikaty przyznawane są w 7 kategoriach:

-administracja publiczna, 
-kultura,
-edukacja i oświata, 
-zdrowie i pomoc społeczna, 
-sport i rekreacja,
-gastronomia, 
-punkty usługowo-handlowe.

W ramach konkursu mogą być przyznawane także jednorazowe, indywidualne wyróżnienia dla osób, które w szczególny sposób angażują się w działania na rzecz warszawskich seniorów.

Udostępnij na: