Zebrania

L.p. Data Godzina Zebranie
1. 31.08.2021 17.30  

Zebranie Rodziców uczniów klas pierwszych

 

2. 14.09.2021 17.30  

Zebranie Rodziców uczniów klas trzecich po SP i po G

 

 

Spotkanie Komitetu studniówkowego

 

3. 21.09.2021 17.30  

Zebranie Rodziców uczniów klas drugich

 

18.30  

Zebranie Rady Rodziców

 

4. 19.10.2021 17.30- 19.30  

Dzień Otwarty

 

5. 16.11.2021 17.30- 19.30  

Zebranie z Rodzicami uczniów wszystkich klas

 

6. 25.01.2022 17.30- 19.30  

Zebranie z Rodzicami uczniów podsumowujące pierwszy okres nauki 2021/2022

 

7. 22.03.2022 17.30  

Zebranie Rodziców klas maturalnych. Informacja o propozycjach ocen rocznych i ocen zachowania

 

 

Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich

 

8. 24.05.2022 17.30  

Zebranie z Rodzicami. Informacja o propozycjach ocen rocznych i ocen zachowania

 

Skip to content