zmień kontrast
A+  A-
LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 

Rekrutacja 2020-2021

Szanowni Państwo,


12 sierpnia o godzinie 12.00 zostały udostępnione informacje o kwalifikowaniu kandydatów do szkół. Informacja z lista uczniów została także wywieszona w naszej szkole. Jednakże nie ma konieczności przyjazdu, każdy z kandydatów, w systemie Vulcan, po zalogowaniu się do systemu, będzie mógł sprawdzić, do której szkoły został zakwalifikowany.


Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do naszej szkoły, konieczne będzie w terminie między 13 a 18 sierpnia w godzinach 8.00-15.00, dostarczenie poniższych dokumentów:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły.

2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej.

3. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem, nazwiskiem oraz numerem pesel.

4. Wypełniony kwestionariusz ucznia.

5. Oświadczenie w zakresie uczestnictwa w zajęciach religia/etyka/wychowanie do życia w rodzinie.


Przypominamy, że na terenie szkoły konieczne jest zasłanianie okolic ust i nosa, zachowanie dystansu oraz obowiązek dezynfekcji rąk.

 

Ósmoklasisto!

Chodząc do naszej szkoły:

 • nie będziesz anonimowy,
 • spotkasz się z życzliwością wszystkich pracujących tu osób,
 • poznasz wielu przyjaciół,
 • nauczysz się pracować w grupie,
 • będziesz motywowany do dalszej nauki,
 • wyzwolisz swoją pomysłowość i inicjatywę,
 • będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania,
 • staniesz się aktywnym uczestnikiem wycieczek edukacyjnych,
 • będziesz mógł korzystać z pracowni komputerowych i szkolnej sieci Wi-Fi oraz z sali gimnastycznej, siłowni,
 • zwiększysz efektywność swej nauki,
 • nie zostaniesz sam ze swoimi problemami,
 • będziesz pod stałą opieką medyczną.

 

Poznaj naszą szkołę:

 

Informacje formalne:

Ogłoszenia

 • 2020-11-18
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 • 2020-09-28
  Zarządzenie Dyrektora nr 5/2020/21 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2020-05-21
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 20 maja 2020r.
 • 2020-05-15
  Ogłoszenie
 • 2020-04-22
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 22 kwietnia 2020r.

Współpracujemy z