Dokumenty

Statut LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie

pobierz

Program profilaktyczno – wychowawczy

pobierz

Regulamin biblioteki

czytaj

Regulamin wycieczek

pobierz

Program pomocy psychologiczno – pedagogicznej

pobierz

Regulamin przyznawania stypendium

czytaj

Druki do pobrania

  • Kwestionariusz ucznia –  pobierz
  • Podanie o zwolnienie z wychowania fizycznego – pobierz
  • Prośba o zwolnienie z wychowania fizycznego – pobierz
  • Deklaracja – religia / etyka – pobierz
  • Zwolnienie z drugiego języka  – pobierz
  • Wniosek rodziców / ucznia o indywidualne nauczanie w formie zdalnej – pobierz
  • Wniosek o wydanie opinii na temat ucznia – pobierz

Duplikaty:

Wpłaty należy dokonać na rachunek: 18 1030 1508 0000 0005 5090 6007
(budżet dochody)

COVID-19

PROCEDURA DZIAŁANIA ZWIĄZANA Z ZAKAŻENIEM

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Załącznik_nr4

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W LXV LOzOI

Załącznik_nr2

Skip to content