BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

Dokumenty

Strona Główna » Szkoła » Dokumenty

Statut LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin biblioteki

Regulamin wycieczek

Program pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Regulamin przyznawania stypendiów

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na terenie LXV LOzOI

Druki do pobrania:

Kwestionariusz ucznia –  pobierz

Podanie o zwolnienie z wychowania fizycznego – pobierz

Prośba o zwolnienie z wychowania fizycznego – pobierz

Deklaracja – religia / etyka – pobierz

Zwolnienie z drugiego języka  – pobierz

Wniosek rodziców / ucznia o indywidualne nauczanie w formie zdalnej – pobierz

Wniosek o wydanie opinii na temat ucznia – pobierz

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego  – pobierz

Podanie o egzamin klasyfikacyjny – pobierz

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu klasyfikacyjnego – pobierz

 


 

Duplikaty:

Duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł 
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI

Duplikat świadectwa ukończenia szkoły – 26 zł
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA 

Wpłaty należy dokonać na rachunek: 
18 1030 1508 0000 0005 5090 6007

(budżet dochody)

 


 

COVID-19

PROCEDURA DZIAŁANIA ZWIĄZANA Z ZAKAŻENIEM

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Załącznik_nr4

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W LXV LOzOI

Załącznik_nr2