BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

Rekrutacja 2024/2025

Strona Główna » Rekrutacja 2024/2025

Ósmoklasisto!

Chodząc do naszej szkoły:
-nie będziesz anonimowy,
-spotkasz się z życzliwością wszystkich pracujących tu osób,
-poznasz wielu przyjaciół,
-nauczysz się pracować w grupie,
-będziesz motywowany do dalszej nauki,
-wyzwolisz swoją pomysłowość i inicjatywę,
-będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania,
-będziesz mógł korzystać z pracowni komputerowych oraz z sali gimnastycznej i siłowni,
-zwiększysz efektywność swej nauki,
-nie zostaniesz sam ze swoimi problemami,
-będziesz pod stałą opieką medyczną.


Zasady rekrutacji do LXV Licem Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi

im. gen. Józefa Bema w Warszawie w roku szkolnym 2024/2025

Informacje formalne:

REGULAMIN REKRUTACJI 2024/2025

Zasady rekrutacji dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wykaz zawodów wiedzy artystycznych i sportowych branych pod uwagę w procesie rekrutacji 

OBEJRZYJ NAS OD ŚRODKA – fotoksiążka szkoły

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami dotycząca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego