Rekrutacja 2023/2024

Ósmoklasisto!

Chodząc do naszej szkoły:
-nie będziesz anonimowy,
-spotkasz się z życzliwością wszystkich pracujących tu osób,
-poznasz wielu przyjaciół,
-nauczysz się pracować w grupie,
-będziesz motywowany do dalszej nauki,
-wyzwolisz swoją pomysłowość i inicjatywę,
-będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania,
-staniesz się aktywnym uczestnikiem wycieczek edukacyjnych,
-będziesz mógł korzystać z pracowni komputerowych i szkolnej sieci Wi-Fi oraz z sali gimnastycznej, siłowni,
-zwiększysz efektywność swej nauki,
-nie zostaniesz sam ze swoimi problemami,
-będziesz pod stałą opieką medyczną.


Zasady rekrutacji do LXV Licem Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi

im. gen. Józefa Bema w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022/2023

Informacje formalne:


REGULAMIN REKRUTACJI BEM 2022-2023

-Zasady rekrutacji dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Wykaz zawodów wiedzy artystycznych i sportowych branych pod uwagę w procesie rekrutacji 

PROFILE KLAS – ulotka szkoły

OBEJRZYJ NAS OD ŚRODKA – fotoksiążka szkoły

Skip to content